Registration Form
 Brochure
 Visitor Info
Flag Counter
 Facebook

 परीचय
नाव : प्रशांत वामनराव पाटील
शिक्षण : एम. एस्सी. (फिजिक्स), बी. एड.
अनुभव : ५ वर्षे मुख्याध्यापक जालना. ४ वर्षे प्राध्यापक क्विन्स ज्युनिअर कॉलेज,
परभणी. 2008 पासून परभणी येथे फिजिक्स विषयाची खाजगी शिकवणी.
मुख्य कार्यालय : स्वामी समर्थ केंद्रासमोर , विकासनगर , कारेगावरोड , परभणी.
शाखा : जिंतूर रोड, परभणी
संपर्क : ९९७०९७७२२४